Zgłaszam udział firmy w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018

NIP firmy: Prawidłowy format wpisu: XXX-XX-XX-XXX lub XXX-XXX-XX-XX lub XXXXXXXXXX
Uwaga: Prosimy o unikanie słów pisanych za pomocą WIELKICH LITER.
Kontynuuj...
Pełna nazwa firmy zgodna z dokumentem rejestracyjnym firmy na którą zostanie wystawiona faktura VAT W przypadku zmiany nazwy firmy prosimy o niezwłoczne powiadomienie organizatorów
REGON:
Liczba zatrudnionych w dniu złożenia deklaracji: osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowy cywilno-prawne osób
Adres siedziby firmy na który zostanie wystawiona faktura VAT
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Adres strony internetowej www:
Adres firmy do korespondencji
Adres jak wyżej – adres do faktury Inny adres
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Adres siedziby firmy, pod którym ma być przeprowadzony audyt w II etapie programu
Adres jak wyżej – adres do faktury
Adres firmy do korespondencji
Inny adres pod którym ma być przeprowadzony audyt w II etapie programu
Dwa adresy pod którymi ma być przeprowadzony audyt w II etapie programu zaznaczyć, jeżeli ze względów organizacyjnych dokumenty, działalność firmy lub tym podobne znajdują się w różnych miejscach, np. dwóch różnych miejscowościach, czy w biurze księgowym prowadzonym przez zewnętrzną firmę itp.
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
adres do faktury
adres firmy do korespondencji zaznaczyć jeżeli inny niż do faktury
inny adres
Ulica: nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy: Poczta:
Gmina:
Województwo: Powiat:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Nazwa firmy i miejscowość do umieszczenia na certyfikacie – generowanie nazwy
UWAGA! Podana poniżej nazwa firmy będzie ostateczną nazwą, jaka zostanie umieszczona na Certyfikacie Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018, o ile firma, decyzją Kapituły, otrzyma tytuł i Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Nazwa podana przez firmę nie będzie podlegała dodatkowej autoryzacji firmy.
Nazwa firmy na certyfikat: Prosimy uwzględnić małe i wielkie litery oraz cudzysłowy. W przypadku, gdy nazwa firmy wychodzi poza dostępny obszar certyfikatu należy podzielić ją na kilka linii. Prawidłowo wygenerowany wzór powinien zawierać w pełni widoczną nazwę i miejscowość
Miejscowość na certyfikat:
Generuj nazwę firmy na certyfikat
Organy i osoby upoważnione do reprezentowania firmy zaznaczyć właściwe
Prezes zarządu Dyrektor Właściciel inne Podać właściwe stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Imię: Nazwisko:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Osoba do kontaktu w sprawie udziału firmy w programie
Na e-mail osoby do kontaktu podany w Deklaracji zostaną przesłane login i hasło niezbędne do uzupełnienia Ankiety „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.
Imię: Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
Faks: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
E-mail:
Udział firmy w programie
Firma pierwszy raz bierze udział w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”
Firma otrzymała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” w latach: zaznaczyć wszystkie edycje, w których firma uzyskała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rekomendacje do udziału w programie dla partnerów przedsiębiorstwa
1
Nazwa firmy / miejscowość:
Imię i nazwisko osoby zarządzającej
Imię: Nazwisko:
Stanowisko osoby zarządzającej:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
2
Nazwa firmy / miejscowość:
Imię i nazwisko osoby zarządzającej
Imię: Nazwisko:
Stanowisko osoby zarządzającej:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
3
Nazwa firmy / miejscowość:
Imię i nazwisko osoby zarządzającej
Imię: Nazwisko:
Stanowisko osoby zarządzającej:
Telefon: nr kierunkowy: nr: nr wewnętrzny:
Telefon komórkowy:
E-mail:
Źródło informacji o programie
Internet prasa regionalna prasa ogólnopolska od klienta/kontrahenta
osobisty kontakt z Administratorem Programu mailing z biura programu
inne (jakie)
Oświadczam, iż znana jest mi treść Regulaminu programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, akceptuję zawarte w nim zasady oraz deklaruję wniesienie opłat w kwotach zgodnych z Regulaminem (p. V. Opłaty). Proszę o dostarczenie ankiety programu.
Wyrażam zgodę na umieszczanie danych uczestnika programu w publikacjach Organizatorów i na stronach programu www.fairplay.pl
Oświadczam, że dane zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i firmę „Przedsiębiorstwo Fair Play” Sp. z o.o. powyższych danych osobowych obecnie i w przyszłości w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z udziałem firmy w programie i z działaniami okołoprogramowymi, o których informujemy na naszej stronie http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl i profilu Facebook
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z udziałem firmy w programie i z działaniami okołoprogramowymi od Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i firmy „Przedsiębiorstwo Fair Play” Sp. z o.o. na podany powyżej adres oraz e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest „Przedsiębiorstwo Fair Play”, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu i aktualizowania podanych danych oraz do wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

Wszelkie uwagi i wątpliwości związane z ochroną Państwa danych prosimy kierować pod adres rodo@fairplay.pl
© Copyright by Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”